Afspraken

House Rules

  1. Respecteer de timings en speel nooit later dan 22u
  1. Speel nooit met de deuren open, ook niet als andere bandleden binnen/buitengaan.
  2. Hou de voordeur zo veel mogelijk dicht, tijdens, voor en na de repetities.
  3. Bij aanwezigheid in de lokalen of op de parking na 22u, respecteer de nachtrust van de buren en veroorzaak geen nachtlawaai.
  4. Parkeer altijd op de aangewezen parkeerplaatsen, plek aan de ingang dient enkel voor laden en lossen.
  5. Roken kan, maar gebruik de asbakken.
  6. Eigen eten/drank kan, maar hou het netjes en doe de afwas.
  7. Ruim je afval op en sorteer zoals thuis: PMD, rest, glas en karton.
  8. Bij vertrek: doof alle lichten, schakel de zanginstallatie uit, sluit de voordeur.
  9. Behandel de zanginstallatie als een goede huisvader en respecteer de instructies, eventuele schade wordt aangerekend.

Geen eigen interpretaties van de afspraken aub, bij eventuele vragen bel Boris op

+32 484 75 41 14.

Wondeljam VZW is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade aan uw materiaal.

Wondeljam VZW

Gentseaardeweg 2

9032 Gent

+32 484 75 41 14

borisvh@gmail.com

BE84 6528 4461 5559

 

Facebook