Afspraken

House Rules

  1. Respecteer de timings en speel nooit later dan 22u, tenzij anders overeengekomen.
  2. Speel nooit met de deuren van je lokaal open, ook niet als andere bandleden binnen/buitengaan.
  3. Hou ook de voordeur zo veel mogelijk dicht, tijdens, voor en na de repetities.
  4. Bij aanwezigheid in de lokalen of op de parking na 22u, respecteer de nachtrust van de buren en veroorzaak geen nachtlawaai.
  5. Parkeer altijd op de aangewezen parkeerplaatsen, plek aan de ingang dient enkel voor laden en lossen.
  6. Hou het netjes aub. Ruim je afval op en sorteer PMD, rest, glas en karton. Doe je afwas aub.
  7. Bij vertrek: doof alle lichten, schakel de zanginstallatie uit, sluit de voordeur.
  8. Behandel de zanginstallatie met zorg en respecteer de instructies, eventuele schade wordt aangerekend.

Geen eigen interpretaties van de afspraken aub, bij eventuele vragen bel Boris op

+32 484 75 41 14.

Wondeljam VZW is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade aan uw materiaal.